با ما در تماس باشید...

دفتر مرکزی و کارخانه

مشهد، کیلومتر 18 جاده آسیایی

ایمیل :  info@hesamsanat.com

(051) 31223000 : تلفن

آدرس پستی: مشهد، صندوق پستی488-91865​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(051) 35411973 : فکس

(051) 37120310-11  /

 Email: info@hesamsanat.com

Postal Address: P.O. Box 91865-488


Main Office and Factory
​​​​​​​

​​​​​​​18th km of Asian Road, Iran, Mashhad


Tel: +98-51-31223000 /  +98-51-37120310
​​​​​​​+98-51-37120311

Fax: 051-35411973