Clicky

​بازرگانی بین الملل

رعایت کلیه استانداردهای بین المللی، کیفیت برتر تولیدات، تخصص در طراحی و انعطاف پذیری فنی از اهداف اصلی دپارتمان بازرگانی بین الملل است. 

دپارتمان بازرگانی بین الملل با هدف معرفی، عرضه، فروش و پشتیبانی محصولات و جلب رضایت مشتریان بین المللی و همچنین توسعه فناوری های به روز و ارتقاء نام تجاری مشغول به کار گردیده است. 

شرکت در نمایشگاه های تخصصی، همایش های بین المللی و شناسایی بازارهای جهانی هدف از دیگر فعالیت های این دپارتمان می باشد.