Clicky

آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت

دپارتمان آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت با دارا بودن کادری مجرب،همراه با تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و بروز دنیا مطابق طرح های کنترل کیفیت محصول که همگی منطبق بر استاندارد های جهانی میباشند اقدام به کنترل و تایید محصولات می نماید​​​​​​​.

کنترل کالای ورودی

از مهم ترین امور دپارتمان آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت، کنترل و پایش اقلام ورودی مانند مواد اولیه و قطعات است. کارشناسان این دپارتمان بر اساس طرح های کنترل که از قبل تهیه شده است و بر اساس معیارهای مشخص استانداردها، اقدام به کنترل و بازرسی مواد ورودی نموده و از صحت آنها اطمینان یابند.

در فرایند تولید محصولات، دپارتمان آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت  نظارت های مداوم بر فرایند را داشته تا اطمینان یابد محصولی سالم و مطابق استاندارد تولید می شود. متخصصان این دپارتمان با اندازه گیری و پایش مواد حین تولید با استفاده از تجهیزات مورد تایید و کالیبره شده از صحت تولیدات اطمینان حاصل می کنند. در این مرحله در صورتی که کارشناسان کیفی متوجه خطایی در محصول شوند به سرعت توقف تولید محصول را متوقف می نمایند. 

کنترل، اندازه گیری و پایش فرآیند تولید

در این دپارتمان روند تولید یک محصول از ابتدا تا انتها جستجو و سوابق آن رصد می شود. (نوع مواد اولیه محصول، تاریخ ورود مواد اولیه، تامین کننده مواد اولیه، بازرسی، افراد دخیل درتولید محصول، بازرسی فرآیند تولید، بسته بندی و بازرسی نهایی)

شناسایی و ردیابی محصولات

کارشناسان دپارتمان آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت برای اطمینان از اینکه محصولی بدون عیب و سالم به مشتری تحویلی شود، این فرایند را بر روی محصولات نهایی و بر اساس معیارهای طرح کنترل واستاندارد انجام می دهند.

کنترل، اندازه گیری و پایش محصول نهایی

دپارتمان آزمایشگاه فنی و کنترل کیفیت روش معینی برای کنترل، ارزیابی، جداسازی و تعیین تکلیف مواد نامنطبق دارد.که تمامی این موارد توسط کارشناسان مربوطه ثبت و مستند شود.

کنترل محصول نامنطبق

تجهیزات آزمایشگاهی