نیمکت مدل دانژه
نیمکت و سطل زباله مدل نیلوفر
نیمکت و سطل زباله مدل مهشید
نیمکت و سطل زباله مدل سهیل
نیمکت و سطل زباله مدل یاس
نیمکت و سطل زباله مدل ارکیده
ست نیمکت و سطل زباله مدل ارغوان
ست پایه چراغ پارکی، نیمکت و سطل زباله مدل دانژه

           مبلمان شهری
​​​​​​​(انواع نیمکت و سطل زباله)