پایه ترافیکی


جنس بدنه
پایه تمام فولادی

اجزا و اتصالات
مبله دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ
سر نیزه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ
واسطه دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ
گوشکوبی دکوراتیو از جنس فولاد فوق کشش تولید شده به روش فرمینگ

پروسه رنگ
 سند بلاست
اعمال آستری زینک ریچ 
پوشش نهایی رنگ پلی اورتان