تابلو راهنما


جنس بدنه
پایه تمام فولادی

پروسه رنگ
 سند بلاست
اعمال آستری زینک ریچ 
پوشش نهایی رنگ پلی اورتان