پایه چراغ های خیابانی​​​​​​​​​​​​​​(طرح های کلاسیک)

مدل نخل
2
3
1

نخل فولادی چهار طرفه (جدید)
HS-05-1113

نخل فولادی (جدید)
​​​​​​​​​​​​​​HS-05-1113

آناستازیا (جدید)
​​​​​​​​​​​​​​HS-05-1033

کیان 2 فولادی (جدید)
​​​​​​​​​​​​​​HS-05-1116

آرمان فولادی (جدید)
​​​​​​​​​​​​​​HS-05-1107

آرینا (جدید)
​​​​​​​​​​​​​​HS-05-1058

خلیج فارس
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HS-23-1002