پایه چراغ های خیابانی​​​​​​​​​​​​​​(طرح های کلاسیک)

مدل نخل
2
3
1

آریسا (جدید)

نخل فولادی

آناستازیا

کیان 2 فولادی

آرمان فولادی

آرینا

خلیج فارس

مدل نخل

نخل فولادی چهار طرفه